Een bouwwerf
waar veiligheid
primeert met
ASBT

ASBT bv (Advies- en Studiebureau Thielemans) heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Daarnaast staan wij u bij op vlak van EPB (energieprestatie en binnenklimaat).

ASBT bv heeft een ruime ervaring in alle segmenten van de bouwsector (particulieren, woningen, appartementen, sociale woningbouw, industrie, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, wegenbouw, ...)

ASBT bv is ook expert met betrekking tot veiligheid van de infrastructuur van voetbalstadions en wedstrijdorganisatie.

Veiligheids- coördinatie

Sinds het verschijnen van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen is veiligheidscoördinatie verplicht op bouwplaatsen waar 2 of meer aannemers tussenkomen.

De veiligheidscoördinator wordt aangesteld door de opdrachtgever (bouwwerk > 500 m²) of door de bouwdirectie belast met het ontwerp (bouwwerk < 500 m²).

In de ontwerpfase zal de veiligheidscoördinator-ontwerp het project evalueren op vlak van veiligheid tijdens bouwfase maar ook naar later gebruik/onderhoud.
Hierdoor kunnen in ontwerpfase bepaalde aanbevelingen gegeven worden die de veiligheid ten goede komen tijdens de uitvoering en het later gebruik.
Deze inventarisatie van risico’s wordt verwerkt in een veiligheids- en gezondheidsplan dat aan de verschillende betrokken partijen bezorgd wordt. Hierin is de te volgen werkmethode inzake veiligheid opgenomen.

De veiligheidscoördinator-verwezenlijking zal dan deze werkmethode tijdens de uitvoering van de werken opvolgen en bijsturen. Hiertoe worden werfbezoeken tijdens de verschillende bouwfasen uitgevoerd.

Ondertussen heeft ASBT bv een grote expertise verworven inzake veiligheidscoördinatie op diverse projecten.

ASBT bv beschikt dan ook over een team van ervaren veiligheidscoördinatoren die uw bouwproject van ontwerp- tot uitvoeringsfase begeleiden.

Een overzicht van de huidig geldende wetgeving vindt u terug op

EPB

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Nieuwe energieverspillende bouwprojecten zijn maatschappelijk ontoelaatbaar. Daarom is de energieprestatieregelgeving van toepassing.
Voluit spreken we over "Energieprestatie en Binnenklimaat", afgekort EPB. De regelgeving hierover is sinds begin 2006 in werking getreden. ASBT bv beschikt over een team van ervaren EPB-verslaggevers die uw bouwproject begeleiden van A tot Z.

Meer info en de desbetreffende wetgeving vindt u op

Voetbal- infrastructuur

ASBT bv heeft zich gespecialiseerd in de veiligheid van infrastructuur van voetbalstadions, dit zowel in ontwerp- als uitvoeringsfase en dit conform de wetgeving van de KBVB en de Voetbalcel van FOD Binnenlandse Zaken.

ASBT bv is actief binnen ASV Geel als stadiondirecteur en veiligheidsverantwoordelijke.

Meer info en de desbetreffende wetgeving vindt u op

Sluiten

Laat van u horen

ASBT bv
Advies- en studiebureau Thielemans
Larumsebrugweg 30
2440 Geel
T 014/56 04 28
E
BTW BE 0893.641.204, RPR Turnhout